Tính chất của hệ thống điều tiết mang gen

Là: hoạt hóa sinh tổng hợp protein làm tăng điện thế màng.
Ở đây không có hiện tượng hoạt hóa cromatin, tổng hợp ARN và protein như ở động vật trưởng thành. 
Qua đây ta có thể rút ra có thể rút ra kết luận quan trọng: ảnh hưởng hoạt hóa của màng đối với bộ gen yếu đi lúc già. Trong một số điều kiện nhất định các ảnh hưởng của màng không gây hoạt hóa mà chèn ép hoạt tính bộ gen.
Lúc về già ảnh hưởng hoạt hóa màng gen giảm, còn ảnh hưởng chèn ép tăng. Những thay đổi ảnh hưởng điều tiết của màng tế bào đối với gen của nó như vậy có thể là một trong các cơ chế điều tiết gen sai lệch làm xuất hiện những thay đổi tổng hợp protein khi già.
Tính chất chung của hệ thống điều tiết màng gen là: hoạt hóa sinh tổng hợp protein làm tăng điện thế màng, còn tăng phân cực xuất hiện tuỳ thuộc vào mức độ hoạt hóa bộ máy tổng hợp protein, theo nguyên tắc mối liên hệ ngược chiều sẽ hoạt hóa hay chèn ép sinh tổng hợp protein. Sự sai lệch của hệ thống này lúc già là hậu quả và cũng là nguyên nhân già hóa tế bào.
I.P. Pavlov cho rằng ức chế mang tính chất bảo vệ, ngăn cản sao cho tế bào không bị tổn thương. Người ta cho rằng ức chế tạo điều kiện cho việc hồi phục các chức năng của tế bào nhằm khôi phục xuất hiện tăng phân cực, nó hoạt hóa bộ gen và vệ sinh tổng hợp protein nhằm khôi phục các cấu trúc tế bào, ức chế các tế bào thần kinh yếu dần theo tuổi, ảnh hưởng tới quá trình hồi phục. Đó là một trong số các nguyên nhân già hóa các tế bào thần kinh và não nói chung. Ngoài ra sự thay đổi quá trình ức chế lúc già không chỉ ảnh hưởng tới việc giảm các quá trình chuyển hóa trong não, mà còn tới toàn bộ khả năng hoạt động của cơ thể, tới tính chất của các phản ứng phản xạ.
Các ion có thể hoạt hóa hày chèn ép hoạt động của từng gen riêng biệt. Khi sinh tổng hợp protein, kali được hoạt hóa chui ra khỏi tế bào, màng tế bào tăng phân cực và phát triển tăng ức chế tế bào. Người ta đã tiến hành thí nghiệm truyền các dung dịch kali có nồng độ khác nhau qua mạch máu của cơ rồi xác định cường độ sinh tổng hợp protein. Hiển nhiên là việc giảm dòng kali đi ra ngoài tế bào thường gặp ở động vật già sẽ là một trong số các nguyên nhân giảm ảnh hưởng kích thích của màng đối với bộ gen của tế bào.
Màng tế bào không chỉ bao hàm lớp màng ngoài bao quanh tế bào (màng sinh chất) mà cả vô số các màng của các cấu tạo bên trong tế bào.