Tìm hiểu về an toàn lao động nhóm 3

An toàn lao động là vấn đề được nhà nước khá đầu tư và chú trọng. Được chia làm 6 nhóm khác nhau, an toàn lao động có những yêu cầu cũng như các cơ sở quy định về đảm bảo an toàn trong lao động phù hợp với mỗi nhóm đối tượng. Mỗi nhóm đối tượng đều có đặc điểm khác nhau nên yêu cầu an toàn cũng khác nhau, hãy cùng tìm hiểu các vấn đề liên quan đến an toàn lao động nhóm 3.
 
Thế nào là an toàn lao động thuộc nhóm 3?
An toàn lao động được hiểu là những cách thức phòng chống xảy ra tai nạn, sai sót trong quá trình lao động của bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào làm gây thương tích, tử vong cho con người và ảnh hưởng tới bộ mặt quốc gia và sự phát triển kinh tế, xã hội. Những người tham gia quá trình lao động dù gián tiếp hay trực tiếp đều phải đáp ứng, tuân thủ những quy định của nhà nước về việc đảm bảo an toàn trong quá trình lao động để ngăn ngừa tối đa các tai nạn xảy ra. 
Nhóm an toàn lao động thứ 3 trong số 6 nhóm bao gồm những đối tượng là người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt, an toàn về công việc đang thực hiện. Bao gồm những công việc liên quan đến hóa chất độc hại, nguy hiểm, vận hành, kiểm tra, giám sát các thiết bị yêu cầu chặt chẽ về an toàn vệ sinh lao động như các loại máy công nghiệp, các thiết bị trong công trình xây dựng. Các công việc liên quan đến môi trường nguy hiềm như dưới biển sâu, trên không, lòng đất, không gian hạn chế diện tích và điều kiện sống như cống ngầm , hầm,… và một số công việc có tính chất dễ dàng gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Chính vì thế, chế độ bảo hộ lao động và nhà nước đã có những quy định nghiêm ngặt về đảm bảo an toàn trong quá trình lao động của những đối tượng nhóm này.
 
Huấn luyện, đào tạo an toàn lao động
Để chứng minh đáp ứng đủ các quy định đề ra cho an toàn lao động nhóm 3, người lao động phải được tiếp thu kiến thức nhất định về nội dung liên quan đến nhóm 3. Nội dung huấn luyện sẽ có 3 giai đoạn cơ bản là tích lũy kiến thức sách vở, thực hành trực tiếp và kiểm tra đánh giá. Thông thường, người lao động sẽ học các khóa đào tạo huấn luyện ngắn, đảm bảo hiểu rõ các chính sách, nghị định về an toàn lao động, những nguy hiểm rủi ro từ những thiết bị trong quá trình lao động. Các kỹ năng sơ cứu, khắc phục kịp thời những tai nạn xảy ra cũng được đào tạo bài bản trong khóa huấn luyện. Công tác huấn luyện an toàn lao động sẽ nâng cao ý thức cho người lao động, hạn chế tối đa những tai nạn xảy ra góp phần phát triển đất nước.
Xem thêm: http://viendaotao.vn/nghe-dien-nuoc-hoc-nghe-sua-chua-va-lap-dat-dien-nuoc.html