Những điều cần biết về học an toàn lao động

Người lao động nào dù làm việc ở bất kỳ vị trí, chức trách có nhiệm vụ hay tầm quan trọng ra sao đều cần phải có được chứng chỉ an toàn lao động. Như vậy có thể thấy đây được coi là yếu tố bắt buộc dành cho người lao động và bất cứ ai muốn đi làm hoặc với các đơn vị muốn tuyển dụng thêm nhân viên đều phải xem xét đến việc học và đào tạo an toàn lao động. Sau đây là những gì bạn cần tìm hiểu về việc học an toàn lao động.
 
Quyền và nghĩa vụ của người lao động
Người lao động dù đã biên chế hoặc đang làm việc theo hợp đồng thậm chí là làm việc không có hợp đồng với các đơn vị doanh nghiệp và các cơ quan đều được hưởng quyền và phải đảm nhận những nghĩa vụ nhất định đối với vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.
Về quyền hạn, đã là người lao động thì chắc chắn có quyền được làm việc trong môi trường đảm bảo về yếu tố an toàn cũng như vệ sinh. Đây là điều đxa được pháp luật quy định rõ ràng ở các điều khoản luât có liên quan nên những đơn vị doanh nghiệp cần phải tuân thủ điều này. Các đối tượng lao động cũng có quyền được thực hiện tham gia khóa đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ chứng nhận đã hoàn thành khóa học với mức phí được nhà nước chu cấp hoàn toàn. Người lao động cũng được có quyền tham gia và được hưởng những đền bù thiệt hại theo đúng những quy định của bảo hiểm tai nạn do nhà nước đưa ra. Ngoài ra, người lao động cũng có nhiều quyền hạn khác nữa.
Về nghĩa vụ của người lao động, khi đã tham gia và được đào tạo về công tác vệ sinh an toàn lao động thì người lao động phải chịu toàn bộ các trách nhiệm về vấn đề này đối với chính công việc mà bản thân đang đảm nhiệm. Họ cũng cần phải đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn lao động cho bản thân cũng như đồng nghiệp và một số trách nhiệm khác nữa.
 
Những nội dung trong khóa học
Khóa học đào tạo về vấn đề này diễn ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn nhưng các kiến thức được cung cấp đều là những kiến thức quan trọng cần phải tìm hiểu của người học vệ sinh an toàn lao động.
Không chỉ các kiến thức về nhận biết và hiểu biết về những điều có liên quan đến an toàn lao động mà người tham gia khóa học còn được đào tạo thêm để có khả năng đối phó cần thiết trong trường hợp các tai nạn lao động xảy ra hoặc các trường hợp xuất hiện những vấn đề có liên quan đến vệ sinh an toàn lao động.
Xem thêm: http://viendaotao.vn/nghe-dien-cong-nghiep-hoc-nghe-dien-cong-nghiep-tai-ha-noi.html