Nguồn gốc của từ tượng trưng

Nói quả quyết đơn giản có nghĩa là khẳng định mạnh mẽ, giống như cách mà nhà thôi miên ra lệnh. Lời nói lôi cuốn phải táo bạo để che lấp vô số những lầm lỗi phía sau. Do quá chú tâm vào câu nói táo bạo đó, người nghe sẽ không có thời gian suy ngẫm xem lời nói đó có đúng hay không. Ta không được nói là “Tôi không nghĩ rằng phía bên kia quyết định khôn ngoan” mà phải nói rằng. Chúng tôi xứng đáng hơn hoặc họ đã làm mọi thứ rối tung lên. Lối nói quả quyết là lối nói chủ động, mang đầy đủ động từ, thán từ và những câu nói ngắn. Ta hãy bỏ bớt những chữ như tôi tin rằng, có lẽ theo ý tôi thì. Ta phải đánh thẳng vào trái tim họ. Ta đang học cách nói một ngôn ngữ khác. Hầu hết mọi người đều sử dụng ngôn ngữ tượng trưng, tức thứ ngôn ngữ đại diện cho một cái gì có thực như là tình cảm, suy nghĩ và niềm tin mà họ thực sự có. Nguồn gốc của từ tượng trưng bắt nguồn từ một từ Ai Cập có nghĩa là gom lại với nhau trong trường hợp này là gom một từ với một cái gì đó có thực lại với nhau. Nhưng nếu ta đi quyến rũ người khác thì ta sẽ không dùng ngôn ngữ tượng trưng mà là một ngôn ngữ ngược lại, đó là ngôn ngữ quỷ quái. Lời nói của ta không tượng trưng cho cái có thực.  m thanh của lời nói đó và cảm xúc mà nó gợi ra quan trọng hơn là cái mà nó tượng trưng. Từ quỷ quái có nghĩa là chia rẽ, bứt ra ở đây cái mà nó bứt ra chính là các từ ngữ và thực tế. Ta càng khiến người nghe tập trung chú ý vào lời nói ngọt ngào của mình, vào những ảo ảnh và mơ ước mà lời nói đó gợi lên thì ta càng khiến họ xa rời thực tế. Ta đưa họ lên mây và ở đó họ sẽ khó có thể phân biệt được cái nào đúng và cái nào không đúng, cái nào thực và cái nào không thực. Ta phải giữ cho lời nói của ta luôn mập mờ và mơ hồ để người nghe không thật sự hiểu ta muốn nói gì. Ta phải bao bọc họ bằng những lời nói quỷ quái, tinh ma để họ không thể tập trung chú ý đến thủ đoạn của ta và về những hậu quả có thể xảy ra sau khi ta dụ dỗ họ. Họ càng để mình chìm trong ảo tưởng thì ta sẽ càng dễ đưa họ vào mê hồn trận và quyến rũ họ. Biểu tượng đám mây, ta sẽ khó nhìn thấy hình dáng chính xác của một vật lẫn trong đám mây. Mọi thứ trông đều mờ ảo, trí tưởng tượng của ta sẽ sức tung bay và khiến ta nhìn thấy những điều không hiện hữu.