Dùng thuốc kháng sinh

Những người bị kiệt nước hoặc bị bệnh thận phải đặc biệt thận trọng khi dùng thuốc. Đừng cho uống quá liệu vì có thể đầu độc cơ thể thêm, trừ khi người ốm đi giải bình thường. Thí dụ nếu một đứa trẻ bị sốt cao và kiệt nước, chừng nào cháu chưa đái được, đừng cho cháu uống thuốc gì ngoài một liều at-spi-rin. Không bao giờ cho một người kiệt nước uống sun-fa-mit.
Thuốc kháng sinh là gì và dùng kháng sinh như thế nào?
Khi được dùng đúng cách, kháng sinh là những thuốc cực kỳ có ích và quan trọng. Kháng sinh chống lại một số tình trạng và bệnh do vi trùng (vi khuẩn) gây ra. Những thuốc kháng sinh nổi tiếng là pê-ni-xi-lin, am-pi-xi-lin, tê-tra-xy-clin, strep-tô-my-xin và clô-ram-phê-ni-côn. Trong cuốn sách này các thuốc sun-fa-mit hay sun-phô-na-mit cũng được coi như là thuốc kháng sinh.
Các loại thuốc kháng sinh khác nhau tác động bằng nhiều cách khác nhau để chống lại những nhiểm khuẩn đặc thù. Tất cả các thuốc kháng sinh đều có nguy hiểm khi dùng, nhưng có một số kháng sinh nguy hiêm hơn hẳn một số khác. Phải rất cẩn thận trong lựa chọn và sử dụng thuốc kháng sinh.
Có nhiều loại thuốc kháng sinh, và mỗi loại được bán dưới nhiều “biệt dược”. Điều này có thể gây lầm lẫn. Tuy nhiên, những thuốc kháng sinh quan trọng nhất đều năm trong một số ít nhóm lớn như:
Nhóm kháng sinh: pê-ni-xi-lin tên là pen VK, am-pi-xi-lin tên là pen-bri-tin, tê-tra-xy-clin tên là te-ra-mi-xin, sun-fô-na-mit tên là gan-tri-sin, strep-tô-my-xin tên là am-bi-strin, clô-ram-phê-ni-côn tên là clô-ro-my-xê-tin, ê-ry-trô-my-xin tên là e-ry-trô-xin
Nếu bạn có một loại kháng sinh xem tên biệt dược của nó bạn không biết thuộc nhóm nào, hãy đọc các dùng chữ nhỏ in trên lọ thuốc hoặc hộp thuốc. Chẳng hạn, nếu bạn có loại Paraxin “S” nhưng không biết trong đó có gì, hãy dọc dòng chữ in nhỏ. Bạn thấy đó là Clô-ram-phê-ni-côn.
Tìm chữ clô-ram-phê-ni-côn trong mục Các kháng sinh bạn sẽ thấy là thuốc đó chỉ được dùng trong một số ít bệnh rất nặng, như thương hàn, và nó đặc biệt nguy hiểm khi dùng cho trẻ sơ sinh.
Không bao giờ dùng một thứ thuốc kháng sinh mà bạn không biết nó thuộc nhóm nào, chữa được những bệnh nào để sử dụng an toàn.
Tìm trong mục Các kháng sinh tài liệu về cách dùng, liều lượng, những rủi ro và thận trọng đối với các thuốc kháng sinh.
Hướng dẫn dùng tất cả các loại kháng sinh
Không dùng kháng sinh nếu bạn không biết đích xác cách dùng và dùng cho những bệnh nhiễm khuẩn nào.
Chỉ dùng một thứ thuốc kháng sinh đã được giới thiệu chữa bệnh nhiễm khuẩn mà bạn muốn chữa (tìm bệnh trong sách này).
Phải biết những rủi ro khi dùng kháng sinh và phải thực hiện tất cả những điều thận trọng đã được giới thiệu.