Cần suy xét độc lập để mang lại hiểu biết

Không có một mục đích nào trong chịu đựng, trừ phi là một hướng dẫn tới sự thật của bạn, chân lý của bạn. Tự thân nó, đau buồn không có một giá trị nào trừ phi là một tín hiệu sẽ kéo bạn ra khỏi sự đau buồn. Khi một đứa bé bị tổn thương, nó khóc lên, nó kêu lên, loại sự tổn thương đó ra khỏi cơ thể của nó rồi thư giãn. Nó trở lại trạng thái cơ bản của cơ thể, một trạng thái vui vẻ, thoải mái. Nếu bạn muốn cảm nhận những thứ này thì tất cả những gì bạn phải làm là tự bạn, nhưng tự chính bạn có nghĩa là dành cho quá khứ khuynh hướng kiềm chế hoặc đổi hướng những cảm xúc của bạn, điều mà tất cả chúng ta đều đã học được trong giai đoạn sớm của tuổi thơ. Đến lúc sự tăng quan tâm của bạn đến đau buồn sẽ cho phép bạn giải phóng sự đau buồn ngay khi nó xảy ra. Sự giải phóng này xảy ra một cách tự nhiên vì đó là điều cơ thể muốn thực hiện và sự quan tâm là sức mạnh phục hồi gây ra điều đó. Tăng quan tâm lên những cảm nhận của bạn làm cho bạn gần gũi hơn với trạng thái chứng kiến, bạn quan sát sự đau buồn mà không quan tâm gì tới tất cả trách nhiệm thứ yếu, sự tránh né, và sự phủ nhận thường theo sau. Trong việc chứng kiến, sự hiểu thấu nội tại sự vật trở nên có thể. Cần suy xét độc lập để mang lại hiểu biết và nếu bạn bị thu hút vào tổn thương của bạn thì bạn sẽ không thấy được lý do đằng sau nó. Không một ai có thể làm tổn thương bạn ngày hôm nay mà không gây ra một tổn thương từ quá khứ của bạn. Bạn phải hiểu như vậy để thấy được chính bạn. Khi bạn nói được “Tôi cảm thấy bị tổn thương, và thực sự cảm giác như vậy, thì sự cởi mở sẽ phát triển nhiều hơn. Những xúc cảm làm chúng ta sợ là những xúc cảm phức tạp, bởi chúng lấn át cơ chế giải phóng tự nhiên. Bạn khoiong thể giải phóng một cách đơn giản tội lỗi hoặc trầm cảm. Chúng là các dạng hình thành thứ cấp nảy sinh một khi bạn quên cách giải phóng sự tổn thương. Bạn chân thật cảm nhận sự tổn thương càng lớn thì bạn càng dễ chịu khi bạn có đau buồn, bởi khả năng giải phóng nó sẽ tăng lên. Khi điều này xảy ra thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn về tất cả các xúc cảm khác của bạn. Với một tâm hồn bị ngăn chặn thì việc cảm nhận những xúc cảm tích cực như tình yêu thương và lòng tin, thường cũng khó như việc cảm nhận những xúc cảm tiêu cực như sự căm ghét và ngờ vực.