Cách xuất hiện tăng phân cực

Là tác động của các yếu tố môi trường lên màng và tăng cường độ điện thế nhờ sự vận chuyển ion.
Lúc già, do những thay đổi của bộ gen nên tổng hợp protein thay đổi. Trong nhiều cơ quan khả năng phục hồi của chúng giảm xuống khi về già. Đó là kiểu cơ chế già hóa màng – gen đầu tiên – những thay đổi trong bộ gen ảnh hưởng tới tình trạng của màng tế bào. Thành phần lipid của nó cũng thay đổi. Chính điều này lại ảnh hưởng tới tình trạng các men, các thụ quan, các bơm ion và các rãnh. Các protein quan trọng bậc nhất đó luôn luôn chuyển động, giống như những con tàu bơi trên biển cả. Đó là nguyên nhân tại sao rất nhiều thay đổi theo tuổi về mặt hoạt tính các men của màng liên quan với những thay đổi thành phần phospholipid của màng. Sự thay đổi thành phần lipid của màng ảnh hưởng tới khả năng của men.
Tại phòng thí nghiệm sinh lý viện lão khoa Kiev đã phát hiện ra một cơ chế màng – gen quan trọng nhất – bất kỳ nguyên nhân nào gây ra hoạt hóa bộ máy di truyền và sinh tổng hợp protein tương ứng cũng đều làm xuất hiện sự thay đổi màng giống nhau, đó là tăng điện thế màng, phát triển hiện tượng tăng phân cực màng.
Tác dụng của cơ chế này giảm dần theo tuổi. Ở động vật già hiện tượng tăng phân cực màng tế bào không rõ khi kích thích mạnh sinh tổng hợp protein. Chính điều này ảnh hưởng tới khả năng thẩm lọc, hưng phấn của tế bào. Như chúng ta đã biết việc kích thích thần kinh phó giao cảm sẽ làm nhịp tim chậm lại; đôi khi ngừng đập. Cơ chế của hiện tượng này là tăng phân cực tế bào “chủ nhịp” của tim. Kết quả – hưng phấn như thường lệ không xảy ra được – Như thế, các chất ức chế sinh tổng hợp protein (chất cản trở không cho điện thế màng tăng) có khả năng loại bỏ ảnh hưởng của thần kinh phó giao cảm. Lúc già ảnh hưởng của thần kinh phó giao cảm lên tim giảm. Như vậy ảnh hưởng điều tiết bộ gen lên màng tế bào giảm khi già.
Còn một cách xuất hiện tăng phân cực khác. Đó là tác động của các yếu tố môi trường lên màng và tăng cường độ điện thế nhờ sự vận chuyển ion. Như chúng ta đã biết trong não, tại tận cùng thần kinh có chất môi giới (mediator) ức chế. Khi nó được bài xuất và tác động lên tế bào thần kinh nằm cạnh sẽ là cơ cở của ức chế. Tăng phân cực trong trường hợp này sẽ làm tăng nhóm cromatin hoạt hóa, tăng tổng hợp ARN và protein, có nghĩa là hoạt hóa bộ máy di truyền. Một điều quan trọng khác – trong tế bào gan động vật già sự kích thích bộ máy tổng hợp protein thể hiện kém rõ nét hơn;