Các cơ chế màng – gen

Cấu trúc màng điều tiết tình trạng của tế bào, khả năng thích nghi của nó đối với điều kiện sống.
Có nghĩa là cơ thể già hóa nguyên phát liên quan với thay đổi bộ gen phụ thuộc vào sự điều tiết mức trên tế bào.
Mức độ những thay đổi bộ máy di truyền theo đuổi có thể khác nhau. Như chúng ta đã biết, những thay đổi phân tử ADN là không thể thiếu được. Tuy nhiên nhờ cơ chế tăng sự sống nên được khôi phục lại khá nhiều, nhưng những tổn thương ADN theo thời gian vẫn trở thành đáng kể và không hồi phục được. Cuối cùng đưa đến cái chết của tế bào.
Như vậy, toàn bộ các giai đoạn phát triển cơ thể, toàn bộ phát triển theo lớp tuổi liên quan đến việc thay thế các cơ chế điều tiết gen. Đó là các cơ chế điều tiết gen đã được chương trình hóa; sự trưởng thành của cơ thể, cố định hóa các cơ chế điều tiết gen, rối loạn các cơ chế điều tiết gen.
Anhstanh A. (Albert Einstein) đã viết: tất cả những ai muốn thấy thành quả lao động của mình ngay lập tức, phải làm người thợ giầy. Việc phát hiện ra các cơ chế điều tiết gen của sự lão hóa không phải ngày hôm nay, mà phải trong tương lai mới có thể cho thấy được con đường ảnh hưởng tới “số lượng” và “chất lượng” cuộc sống.
Các cơ chế màng – gen
Khi tách tế bào ra khỏi môi trường bao quanh nó, ta thấy màng không chỉ đảm bảo sự toàn vẹn của tế bào mà còn tiếp nhận mọi thông tin truyền tới và truyền đi như: hưng phấn, dòng chất dinh dưỡng, oxy, đào thải sản phẩm trao đổi chất, mối liên hệ giữa các tế bào, những ảnh hưởng của thần kinh và hormon v.v. Nói cách khác, cấu trúc màng điều tiết tình trạng của tế bào, khả năng thích nghi của nó đối với điều kiện sống.
Tế bào là một hệ thống tự điều chỉnh phức tạp. Từng bộ phận riêng biệt của nó đều thực hiện những chức năng khác nhau nhằm đảm bảo cân bằng nội môi của tế bào. Hệ thống các mối liên hệ điều tiết gọi là màng – gen có ý nghĩa đặc biệt. Nó bao gồm bộ máy di truyền của tế bào và màng tế bào. Các tác giả cho rằng những thay đổi trong hệ thống màng – gen có vai trò lớn đối với cơ chế lão hóa tế bào. Chúng làm thay đổi khả năng phản ứng của tế bào, điều tiết bộ gen, mối tương quan trong tổng hợp các protein khác nhau.
Trong thành phần cấu tạo của màng có từ 25-75% cac chất kiểu lipid và các lipid. Các protein bơi trong chất lipid, luồn qua với các độ sâu khác nhau. Lipid không chỉ tạo thành khung của màng, mà còn điều hòa hoạt tính các protein của nó như: các men, các rãnh ion, các bơm, các cơ quan cảm thụ.