Nên dùng thuốc khi nào?

Thuốc tiêm nguy hiểm hơn, đắt tiền hơn và thường không có hiệu quả hơn thuốc viên. Rủi thay, nhiều người phí phạm tiền bạc để mua si-rô, thuốc bổ và rượu bổ có chứa vi-ta-min. Nhiều thứ kể trên thiếu những vi-ta-min quan trọng nhất. Nhưng ngay khi chúng …