Các quy tắc thực hiện an toàn điện

Điện là loại năng lượng có ý nghĩa to lớn trong tất cả các hoạt động của sinh hoạt đời sống và sản xuất kinh doanh. Mặt khác, điện cũng luôn tiền ẩn những nguy cơ gây mất an toàn. Do đó khi sử dụng nguồn năng lượng này, người dùng phải có kiến thức và thực hiện nghiêm túc các qui định về an toàn điện.
Những kiến thức cơ bản về an toàn điện đã được nói đến thông qua nhiều tài liệu chuyên ngành cũng như trên truyền thông. Người lao động trực tiếp tiếp xúc và làm việc với năng lượng điện cần ghi nhớ nguyên tắc: Tần số dòng điện càng cao càng không nguy hiểm. Cụ thể:
 
  • Mức 50Hz – 60Hz sẽ gây nguy hiểm nhất đến cơ thể sinh học con người, hoàn toàn có khả năng chết người do điện giật
  • Ở tần số 500.000 hz không bị giật mà chỉ bỏng
Để sử dụng điện một cách an toàn, người lao động bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
 
  • Tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự, quy trình cùng sơ đồ khi đóng/ngắt mạch điện và những điểm có nối đất.  Trên thực tế, việc thực hiện không đừng thứ tự trên là nguyên nhân của các sự cố nghiêm trọng và tai nạn về điện cho. Người thực hiện các thao tác trên phải tiến hành theo mệnh lệnh để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống và người lao động khác.
  • Nhân viên phục vụ điện, người lao động trực tiếp làm việc với điện phải có hiểu biết nhất định về kỹ thuật điện, có kiến thức về các thiết bị, về sơ đồ lắp đặt mạng lưới điện và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm. Mặt khác, người lao động phải đáp ứng được yêu cầu cơ bản về ứng dụng các quy phạm về kỹ thuật an toàn điện và biết cấp cứu người bị điện giật.
  • Nguyên tác phải có ít nhất 02 người khi tiến hành sửa chữa điện trong phòng kín luôn là cần thiết và bắt buộc (một người thực hiện công việc còn một người theo dõi, kiểm tra và chỉ huy toàn bộ công việc).
  • Tất cả các thiết bị và bộ phận của mạng điển phải được che chắn an toàn, tránh tiếp xúc bất ngờ và trực tiếp gây nguy hiểm.
  • Chọn đúng điện áp và luôn thực hiện nối đất đúng qui định đối với các thiết bị điện.
  • Khi thực hiện sửa chữa, vận hành mạng điện hay thiết bị điện, người lao động phải có ý thức nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn tối đa khi làm việc.
  • Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra mạng điện và các thiết bị điện để kịp thời phát hiện những nguy cơ gấy mất an toàn và có phương án xử lý phù hợp. Trong đó chú trọng đến chất lượng thiết bị điện (tình trạng cách điện, ổ cắm, phích nối) và quy tắc vận hành an toàn điện. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *