Bộ trộn CO2

Hồ thuỷ sinh là thú vui của nhiều người và ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi hơn trong không gian của các gia đình Việt. Khi set up hồ thuỷ sinh, người dùng phải quan tâm đến một số phụ kiện, trong đó bộ trộn co2 là một …