Thác nước 7 tầng Erewan

Tour đi Thái Lan 4 ngày 3 đêm đưa bạn đến 1 địa điểm vô cùng thú vị đó là thác Erewan được đặt theo tên của chú voi trắng ba đầu sống trong khu rừng Himavarna, chú voi thần thoại theo tín ngưỡng của đạo Hindu, vì thế nên …

Người ta viết chữ Tây

Cái biển hàng nào viết bằng chữ Pháp đầu tiên treo ờ phố Hà Nội? Thật khó mà biết được. Nó là một điều thuộc về lịch sử cần phải tìm ra, để đánh dấu cái ngày mà một ngưòi Việt Nam bắt đầu dùng thứ chữ phong phú nhất …